fbpx
 

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Twój dostęp i korzystanie z „Nie da rady bez czekolady” i / lub jakichkolwiek powiązanych stron („Witryna”) podlega następującym warunkom użytkowania. Uzyskując dostęp do Witryny, korzystając z niej, akceptujesz, bez ograniczeń lub kwalifikacji, następujące Warunki Użytkowania.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zmiany niniejszych Warunków Użytkowania, według własnego uznania, poprzez aktualizację tego ogłoszenia. Jesteś zobowiązany takimi zmianami. Za każdym razem, gdy chcesz korzystać z tej witryny, sprawdź Warunki Użytkowania, aby upewnić się, że rozumiesz Warunki obowiązujące w danym czasie. Zmienione Warunki Użytkowania zaczną obowiązywać w dniu wskazanym w zmienionych Warunkach Użytkowania.

Termin „Barry Callebaut” odnosi się do podmiotu Grupy Barry Callebaut, który jest odpowiedzialny za stronę internetową, w szczególności Barry Callebaut AG, Pfingstweidstrasse 60, CH-8005, Zurych, Szwajcaria. W stosownych przypadkach termin „Barry Callebaut” może również odnosić się do każdego innego członka stowarzyszonego w Grupie Barry Callebaut. Możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1

Korzystanie z witryny

 • Nadawca lub dostawca wszelkiej komunikacji lub treści na tej stronie internetowej lub w inny sposób na rzecz Barry Callebaut (innych niż treści dostarczone przez Barry Callebaut) ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i informacje w niej zawarte, w tym za ich prawdziwość, legalność i dokładność, a także w odniesieniu do bezpieczeństwa transmisji. Udzielasz Barry Callebaut prawa do korzystania ze wszystkich treści, które przesyłasz lub w inny sposób przekazujesz do Witryny w celach biznesowych. Zgadzasz się być w pełni odpowiedzialny i zabezpieczyć Barry Callebaut przed wszelką odpowiedzialnością i / lub szkodami wynikającymi z roszczeń wynikających z korzystania z Witryny i dostępu do niej.
 • Barry Callebaut zastrzega sobie prawo, (ale nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności) do usuwania, modyfikowania lub uzupełniania zawartości tej witryny w dowolnym czasie i bez podania przyczyny i bez powiadomienia nikogo oraz do zablokowania dostępu dowolnego użytkownika do całości lub części witryny.
 • Zezwala się na tymczasowe przechowywanie stron internetowych w celu przeglądania na komputerze osobistym, monitorze lub urządzeniu mobilnym. Każde inne użycie jest wyraźnie zabronione.

2

Własność intelektualna / wykorzystanie treści

 • Należy założyć, że wszystko udostępnione w Witrynie jest chronione przez krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące własności intelektualnej. Prawa autorskie dotyczą treści dostępnych w Witrynie, indywidualnie i zbiorowo, a także całego kodu źródłowego użytego do wdrożenia Witryny. Znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, stroje handlowe i produkty przedstawione w tej Witrynie podlegają chronionej i niezarejestrowanej ochronie prawa powszechnego. Wszystkie obrazy, nagrania wideo, nagrania audio i / lub inne treści udostępniane w Witrynie są własnością lub są wykorzystywane przez Barry Callebaut lub za ich zgodą. Żadne z powyższych nie może być wykorzystane bez uprzedniej pisemnej zgody Barry Callebaut.
 • Obrazy, nagrania wideo, nagrania audio i / lub inne treści mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów niekomercyjnych lub przeglądania. Kredyt należy przypisać Barry'emu Callebaut, jako źródło, np. „Dzięki uprzejmości Barry'ego Callebauta”. Powielanie zastrzeżonych zdjęć, nagrań wideo, nagrań audio i / lub innych treści bez uznania Barry Callebaut jest zabronione.
 • Zobowiązujesz się traktować wszelkie informacje wyświetlane lub w jakikolwiek inny sposób dostarczone na stronie internetowej lub wszelkie informacje dostarczone w celu umożliwienia Ci dostępu do strony internetowej („Informacje poufne”), jako poufne. Informacje poufne nie obejmują informacji, które zostały upublicznione bez winy użytkownika.
 • Zobowiązujesz się nie ujawniać, z wyjątkiem przypadków zgodnych z postanowieniem właściwego sądu, jakichkolwiek informacji poufnych osobom trzecim, w okresie dostępu do strony internetowej i do dwóch lat po zakończeniu dostępu do strony internetowej (z jakiegokolwiek powodu), ani nie podawać do wiadomości publicznej żadnych informacji poufnych. Zobowiązujesz się nie wykorzystywać żadnych informacji poufnych do celów, które kolidowałyby z racjonalnym wykorzystaniem takich informacji poufnych oraz aby nie zezwalać na nieupoważnione ujawnianie informacji poufnych lub powodować ich nieautoryzowane ujawnianie.
 • Zobowiązujesz się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić, że Twój personel, kontrahenci lub każda inna osoba, która uzyskałaby autoryzowany lub nieautoryzowany dostęp do Informacji Poufnych, przestrzegała wyżej wymienionych przepisów o poufności.

3

Odpowiedzialność Barry Callebaut

 • Witryna, jej zawartość oraz produkty i usługi świadczone w Witrynie lub dostępne za jej pośrednictwem są dostarczane na zasadzie „jak jest” i „jak dostępne”, ze wszystkimi wadami.
 • Barry Callebaut dołoży uzasadnionych starań, aby zamieścić aktualne i dokładne informacje na tej stronie, ale nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani zapewnień, co do dokładności, kompletności, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności dostarczonych informacji.
 • W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Barry Callebaut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe, specjalne lub karne szkody, straty lub obrażenia, w tym między innymi obrażenia ciała, utratę zysków, utratę reputacji i / lub utrata działalności, wynikającą z twojego dostępu do, korzystania z lub niemożności dostępu do tej Witryny, lub z polegania na jakichkolwiek informacjach dostarczonych na tej Witrynie. W szczególności Barry Callebaut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub wirusy, które mogą zainfekować komputer i urządzenie, utratę danych lub inną własność z powodu twojego dostępu.

4

Przekazywanie i ochrona danych osobowych

 • Wykorzystanie twoich danych osobowych przez Barry Callebaut i twoje obowiązki w związku z ochroną twojej prywatności są opisane w naszej Polityce Prywatności, która znajduje się na dole każdej strony Witryny.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Internet jest siecią otwartą, a przesyłanie informacji przez Internet nie jest kontrolowane przez Barry Callebaut.

5

Linki do innych witryn

 • Barry Callebaut nie sprawdził wszystkich stron połączonych z Witryną i nie jest ani odpowiedzialny, ani prawnie odpowiedzialny za treść jakichkolwiek stron zewnętrznych ani żadnych innych stron powiązanych z Witryną. Dostęp do takich witryn i korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko.

6

Różne

 • Informacje dotyczące produktów i usług dostarczone przez Barry Callebaut za pośrednictwem strony internetowej podlegają prawu Szwajcarii. Jeśli uzyskasz dostęp do Witryny i / lub skorzystasz z niej poza obszarem podlegającym jurysdykcji Szwajcarii, ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie odpowiednich lokalnych przepisów ustawowych i wykonawczych.
 • Zgadzasz się, że prawo Szwajcarii, bez względu na zasady kolizyjne, będzie miało zastosowanie do wszystkich kwestii związanych z korzystaniem z Witryny i niniejszych Warunków Użytkowania. W przypadku sporu użytkownik wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów w Zurychu w Szwajcarii.

Niniejsze Warunki Użytkowania zostały ostatnio zaktualizowane w dniu 25 marca 2020 r. I obowiązują od tej daty.

 

© Copyright 2020 NotWithoutMyChocolate - All Rights Reserved

 Share #NotWithoutMyChocolate 

email 32 Info@notwithoutmychocolate.com

Powered by Edgius