fbpx
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Barry Callebaut („my”, „nas” lub „nasz”) uważa prywatność za ważny sprawę. Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookie („Polityka Prywatności”) określa rodzaje danych osobowych, które zbieramy, gdy korzystasz z naszej strony „Nie da rady bez czekolady” i / lub dowolnych jej stron („Witryna”). Zasady te dotyczą danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, dane kontaktowe, numer telefonu, dane karty kredytowej, zainteresowania, preferencje, zakupione produkty, logowanie, hasło, zdjęcia, zawód, lokalizacja i inne dane osobowe, które możesz przekazać za pomocą Witryny, a także innych danych, które gromadzimy i przetwarzamy w związku z korzystaniem z Witryny.

Korzystanie z Witryny podlega niniejszej Polityce Prywatności oraz Warunkom korzystania zawartymi na Witrynie. Stały link do tych dokumentów można znaleźć na dole każdej strony witryny.

Akceptując niniejszą Politykę Prywatności, użytkownik udziela Barry Callebaut bezpłatnej, wyraźnej i jednoznacznej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

1

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

 • Podczas logowania się do Witryny i korzystania z niej, Barry Callebaut zbiera wszelkie dane osobowe, które przekazujesz nam za pośrednictwem Witryny, w tym (między innymi) następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, dane kontaktowe, numer telefonu, rodzaj działalności, preferencje, logowanie, hasło, zdjęcia, zawód, lokalizacja i wszelkie inne informacje, które nam przekazujesz w Witrynie. Aby uniknąć wątpliwości, niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych dostarczonych przez Ciebie.
 • Korzystając z plików cookie i podobnych technologii (opisanych poniżej), możemy również automatycznie gromadzić pewne dane, które przeglądarka udostępnia za każdym razem, gdy odwiedzasz Witrynę (takie jak adres protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina wizyty). Możemy również gromadzić pewne dane związane z Twoją wizytą w Witrynie (np. Linki, które kliknąłeś w Witrynie oraz jej czas i częstotliwość, komentarze, udostępnienia i polubienia, które opublikowałeś w Witrynie). Używamy tych danych, aby lepiej zrozumieć zachowanie użytkowników i dalej ulepszać naszą ofertę. Takie dane mogą być uważane w niektórych jurysdykcjach za dane osobowe zgodnie z krajowymi lub międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.
 • Barry Callebaut będzie przetwarzać i wykorzystywać Twoje dane osobowe (w tym dane zbierane automatycznie) do celów uwierzytelnienia, bezpieczeństwa Witryny, dostarczania najistotniejszych informacji o produktach i działalności grupy Barry Callebaut, świadczenia usług online Witryny, analiz, badań produktowych i rynkowych, a także działań marketingowych.

 

 • Możemy łączyć dane osobowe, które nam udostępniasz za pośrednictwem Witryny, z innymi informacjami, które udostępniasz nam lub innym członkom stowarzyszonym z grupy Barry Callebaut (zarówno online, jak i offline), danymi gromadzonymi automatycznie (np. za pomocą technologii śledzenia opisanych poniżej). Możemy również łączyć te dane osobowe z zapisami dostarczonymi przez strony trzecie. Używamy tych skonsolidowanych informacji, aby pomóc nam opracowywać i ulepszać nasze produkty, przekazywać informacje, ulepszać naszą działalność marketingową i badawczą oraz ułatwiać inne funkcje biznesowe.

2

Pliki cookie i podobne technologie

 • Podczas uzyskiwania dostępu do Witryny możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia w celu identyfikacji użytkowników. „Plik cookie” to mały plik tekstowy zainstalowany na twoim urządzeniu lub w przeglądarce, który służy do poprawy jakości naszych ofert i lepszego zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z Witryną. Większość przeglądarek jest domyślnie ustawiona na akceptowanie ciasteczek. Możesz zresetować przeglądarkę, aby odrzucić wszystkie pliki cookie lub wskazać, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednak niektóre funkcje lub usługi (takie jak rendering układu, język lub preferencje innych funkcji) w Witrynie mogą nie działać poprawnie bez plików cookie.
 • Jeśli dostarczyłeś nam dane osobowe, możemy powiązać Twoje dane osobowe z informacjami zebranymi za pomocą tych technologii śledzenia. Dzięki temu możemy zaoferować użytkownikom większą personalizację i funkcjonalność.
 • Sygnały „Nie śledź” i podobne mechanizmy: Niektóre przeglądarki internetowe mogą przesyłać sygnały „Nie śledź” do stron internetowych, z którymi się komunikują. Nasza strona internetowa obecnie nie reaguje na te sygnały „nie śledź”.

3

Udostępnianie i ujawnianie informacji

 • Korzystając z Witryny i akceptując niniejszą Politykę Prywatności, wyrażasz zgodę na przekazywanie twoich danych osobowych i innych danych opisanych w Polityce Prywatności innym odbiorcom, takim jak jednostka dominująca, zależna lub stowarzyszona z rodziny korporacyjnej Barry Callebaut, podmioty partnerskie, dystrybutorzy, partnerzy handlowi i dostawcy usług, z którymi możemy się kontaktować, aby pomóc nam w naszej działalności. Każda organizacja, której udostępniamy takie dane osobowe, jest zobowiązana do zachowania poufności danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Nie ujawniamy informacji dotyczących twoich kart kredytowych, z wyjątkiem jednostek, które muszą wiedzieć w związku z przetwarzaniem zamówień i płatności.
 • Możemy udostępniać dane zagregowane i / lub niezidentyfikowane innym odbiorcom. Przykłady takich zagregowanych i niezidentyfikowanych danych obejmują trendy użytkowników lub liczbę użytkowników, którzy uzyskali dostęp do określonej części Witryny lub liczbę kliknięć określonych łączy w Witrynie.
 • Ujawnimy Twoje dane osobowe, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że jesteśmy do tego zobowiązani na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych, prawnych lub innych organów rządowych; w celu zbadania oszustwa; w celu ochrony twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych; lub gdy mamy powód, aby sądzić, że ujawnienie tych informacji jest konieczne do ochrony naszych praw lub praw osoby trzeciej, której mogą zaszkodzić twoje działania.
 • Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe, jeśli zaangażujemy się w fuzję, przejęcie, bankructwo, rozwiązanie, reorganizację lub podobną transakcję lub postępowanie, które wiąże się z przekazaniem informacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

4

Przesyłanie i przechowywanie informacji

 • Termin „Barry Callebaut” odnosi się do podmiotu grupy Barry Callebaut, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych. W przypadku strony internetowej jest to Barry Callebaut AG, Pfingstweidstrasse 60, CH-8005, Zurych, Szwajcaria.
 • Zezwalasz się na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych na naszej stronie internetowej w dowolnym kraju, w którym Barry Callebaut, członek Grupy Barry Callebaut lub nasi dostawcy hostingu utrzymują obiekty, w tym, (ale nie wyłącznie) Belgię, Szwajcarię, USA, Kanadę i Brazylię. Każda taka placówka Barry Callebaut będzie traktować Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Korzystając z Witryny i akceptując niniejszą Politykę Prywatności, użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie i udostępnianie swoich danych osobowych między tymi obiektami, co może wiązać się z jakimkolwiek transgranicznym transferem danych.

5

Ochrona

 • Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub nieuprawnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Ponadto ograniczamy dostęp do twoich danych osobowych tylko dla pracowników grupy Barry Callebaut, którzy muszą znać te dane, aby spełnić twoje żądanie lub dostarczyć naszą ofertę.

6

Przechowywanie

 • Przechowujemy Twoje dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone.
 • Używamy następujących kryteriów do oceny okresów przechowywania danych dla każdej kategorii przetwarzanych przez nas danych osobowych:, kiedy po raz ostatni łączysz się ze stroną internetową; kiedy ostatni raz wykorzystaliśmy twoje dane osobowe w celach marketingowych; czy Twoje dane osobowe pomagają nam utrzymywać i wspierać odpowiednie bezpieczeństwo w Witrynie; czy jesteś, czy nadal jesteśmy w stanie zająć się lub otrzymać roszczenie prawne dotyczące usług świadczonych w Witrynie; oraz czy mamy uzasadniony interes w przechowywaniu danych osobowych bez uszczerbku dla podstawowych praw i wolności w zakresie prywatności danych.

7

Twoje prawa związane z Twoimi danymi osobowymi / Kontakt z nami

 • Masz prawo wiedzieć, które z twoich danych osobowych są przetwarzane i sprzeciwić się wykorzystaniu twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Jednak możemy nie być w stanie zapewnić wszystkich usług oferowanych w Witrynie bez przetwarzania danych osobowych. Masz również prawo do sprawdzenia danych osobowych, które Cię dotyczą, i, jeśli to konieczne, do ich poprawienia.
 • Aby skontaktować się z nami lub poprosić o dostęp lub poprawienie danych osobowych, napisz do nas, odwiedzając stronę „kontakt” w Witrynie lub pisząc wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Żądając dostępu do danych osobowych lub ich sprostowania, prosimy o dołączenie kopi dowodu osobistego lub paszportu.
 • Bez uszczerbku dla powyższego i zgodnie z tymi samymi procedurami masz również prawo do uzyskania, w ściśle określonych okolicznościach, usunięcia swoich danych osobowych, a także prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Możesz również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
 • W przypadku napotkania pewnych problemów z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych, kiedy nie jesteśmy w stanie rozwiązać ich we właściwy sposób, masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego, któremu powierzono zadanie egzekwowania zasad ochrony danych.

8

Historia aktualizacji i zmian w niniejszej Polityce Prywatności

 • Barry Callebaut zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez uprzedniego powiadomienia w celu odzwierciedlenia postępu technologicznego, zmian prawnych i regulacyjnych oraz dobrych praktyk biznesowych. Jeśli Barry Callebaut zmieni swoje praktyki dotyczące prywatności, nowa Polityka Prywatności odzwierciedli te zmiany, a data wejścia w życie zmienionej Polityki Prywatności zostanie określona w tym punkcie.
 • Niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 25 marca 2020 r. I obowiązuje od tej daty.

 

© Copyright 2020 NotWithoutMyChocolate - All Rights Reserved

 Share #NotWithoutMyChocolate 

email 32 Info@notwithoutmychocolate.com

Powered by Edgius